ZHP działające pgK

Chorągiew Harcerzy Wielka Brytania

Chorągiew Harcerzy w Wielkiej BrytaniiChorągiew w Wielkiej Brytanii jest najstarsza obecnie pracująca w ZHP działającym poza granicami Kraju.
Utworzona została z początkiem stycznia 1948 przez formalne zatwierdzenie dwóch hufców; Londyn (obecnie Warszawa) i Szczecin – chociaż najstarsza jednostka sięga jeszcze czasów Drugiej Wojny Światowej.
W tym okresie było jak dotąd 23 Komendantów Chorągwi.
W czasie pracy i rozwoju Chorągwi założono razem 36 drużyn harcerzy oraz 9 hufców:
Warszawa, Szczecin, Gdynia, Białowieża, Wrocław, Wilno, Łódz, Lwów i Poznań.

Na dzień dzisiejszy nadal dziala 5 hufców i 24 drużyn harcerzy, chociaż liczba tych ostatnich znów wzrasta przez zakładanie coraz to nowych jednostek.

Obecny podział terytorialny hufców:
Gdynia – Manchester, Lancashire i Walia Północna
Szczecin – Południowa Anglia/Walia
Warszawa – Londyn i na południe od Londynu
Wilno – Yorkshire i okolice
Wrocław – Midlandy i Wschodnia Anglia

Hufce się dzielą na szczepy, związane z danym miastem lub ośrodkiem. W szczepie praca jest prowadzona w gromadzie zuchów, drużynie harcerzy oraz drużynie lub zastępie wędrowników. Do zuchów wstępuje chłopiec w wieku 6-7 lat, do drużyny harcerzy ukończywszy lat 11, a wędrownikiem może zostać mając lat 15.

Chorągiew ma do dyspozycji 3 stanice harcerskie: St. Briavels w dolinie rzeki Wye na pograniczu Walii, Penrhos na wybrzeżu Walii Północnej, oraz Fenton w hrabstwie Lincolnshire; ma również możność korzystania z Domu Harcerskiego na Beavor Lane w Londynie.
Stacks Image 98
Stacks Image 60
Stacks Image 62
Stacks Image 64
Stacks Image 66
Site logo